Reference:

Vejprojekt, Ring 4 / Klausdalsbrovej

”Vi fandt en løsning på et problem der ville sætte os år tilbage i tidsplanen. Løsningen med DURAPORÒ var nem at udføre og har nu ligget i flere år. Ingeniørfirmaet Sweco har løbende foretaget målinger op opbygningen og alle parter er meget tilfredse med løsningen. Gytje er en meget stor udfordring, men DURAPORÒ kan løse gytje-problemer hurtigere og billigere.”
– Neal McMullan

Med anvendelse af DURAPORÒ letfyld spares udgifter til bortkørsel af en del af det materiale, der ellers skal fjernes for at konstruktionen kan stå på bæredygtige aflejringer i undergrunden.

Princippet kaldes kompenseret fundering, eller ligevægtsprincippet.

Ligevægtsprincippet kort fortalt Det er næsten lige så enkelt som det lyder. 

For at opnå en stabil konstruktion efter ligevægtsprincippet beregnes den last den nye konstruktion tilfører de underliggende jordlag.

Derefter bortgraves materiale i byggefeltet svarende til lasten fra den nye konstruktion + vægten af DURAPORÒ letfyld, så den nye konstruktion er i ligevægt med det fjernede materiale. 

Dermed undgås sætninger, uanset hvor ringe bæreevne der er i byggefeltet.

Job Vi søger!

Industrivej 1 / DK-4200 Slagelse / Denmark
Tlf.: +45 35 10 00 07 / Mail: info@danskcelleglas.dk

Cookie- og persondatapolitik / Copyright Ⓒ 2024 danskcelleglas.dk