Reference:

Israels Plads, København

Den store plads i det centrale København, Israels Plads er et af Københavns Kommunes prestigeprojekter og en satsning på at skabe en smuk og sammenhængende plads i det centrale København.

Israels Plads repræsenterede en særlig udfordring, da pladsen er placeret ovenpå et meget stor underjordisk parkeringsanlæg. Dette parkeringsanlæg bibeholdes, hvorfor der fra bygherre rådgivers side blev stillet store krav til det materiale der skal danne bund og isolering mod Pdækket. DuraporÒ’s egenskaber lav vægt og mulighed for at stakke materialet i 45 grader gav mulighed for at realisere projektet uden at de underliggende konstruktioner skulle ændres eller forstærkes. For en miljøbevidst bygherre som Københavns Kommune tæller det naturligvis også positivt med, at materialet er består 100% af upcyclet affaldsglas.

Israels Plads er blevet forandret radikalt fra sit tidligere noget nedslidte og lukkede udseende til at være en helt åben plads i robuste materialer såsom granit To nye, store tribunelignende trapper er blevet etableret i hvert hjørne af pladsen, der rejser sig oven på parkeringskælderen nedenunder og skjuler trappeskakterne og giver udkig over hele området.

Et kunstigt vandløb med springvand løber langs den største trappe og giver mulighed for leg. Vandet fortsætter ud over pladsen og videre ned i Ørstedsparken via en række terrasserede bassiner, der binder pladsen og parken sammen.

Centralt på pladsen findes et stort ovalt boldbur, der har baner til fodbold, basketball etc. Underlaget er faldgummi produceret af udtjente kondiskosåler. Hele pladsen er løftet en anelse fra omgivelserne, hvilket understreges af en kant i cortenstål og en belysning, der om natten får hele pladsen til at svæve en smule.

En håndfuld træer er blevet etableret i store runde plantekasser, der visser steder er omkranset af bænke i træ, der følger plantekassernes runding.

Alt samme arkitektur og design der kun kunne realiseres fordi Durapor© har lav egenvægt og den høj trykstyrke

Job Vi søger!

Industrivej 1 / DK-4200 Slagelse / Denmark
Tlf.: +45 35 10 00 07 / Mail: info@danskcelleglas.dk

Cookie- og persondatapolitik / Copyright Ⓒ 2024 danskcelleglas.dk