Durapor til dansk fjernvarme:

Durapor sparer op til 50% af
varmetabet i fjernvarmeledninger

Dansk fjernvarme er nu for alvor på vej i den grønne førertrøje – en branche der allerede er i gang med at sætte sit tydelige præg på omstillingen til mere grøn varme, kan med et enkelt, og meget overbevisende, greb gøre branchen endnu mere energi-effektiv og dermed grøn.

Durapor® letfyld er et materiale fremstillet af 100% affaldsglas med lukket cellestruktur. Denne struktur giver et materiale, der er meget stærkt og samtidig isolerende. Disse egenskaber er med til at reducere det evigt tilstedeværende varmetab i fjernvarmetracé.

Miljøbelastningen fra produktionen af Durapor fra Dansk Celleglas er samtidig væsentlig mindre end for sammenlignelige produkter. Tallene taler deres tydelige sprog med en nedbringelse af CO2 udledningen på 70% og et energiforbrug, der er nedbragt med 50%.

Hemmeligheden er at udskifte rørgrus med Durapor letfyld, så der indbygges et ekstra lag isolering omkring fjernvarmerøret. Dette ekstra isoleringslag er naturligvis grunden til reduktionen af varmetabet. Det er dog ikke nok at tilføre et ekstra lag isolering omkring fjernvarmerørene, der er en række andre aspekter, der skal tage hensyn til.

Nogle af de vigtigste spørgsmål fra branchen ved introduktionen af Durapor er om Durapor kan holde på fjernvarmerørene som almindeligt rørgrus, om der er problemer med opdrift i tracé med Durapor og øget slid på kappen?

For at besvare disse spørgsmål har Dansk Celleglas udført en række test og målinger hos det anerkendte FORCE. Resultaterne fra FORCE viser, at Durapor er sammenligneligt med rørgrus, og sliddet fra Durapor på kappen ikke er større end for rørgrus.

Konklusionerne fra dette arbejde er frit tilgængeligt og kan læses her.

Durapor er langt lettere end rørgrus, og det er derfor relevant at være opmærksom på opdrift i tracé. For at lette overskueligheden ved at benytte
Durapor, har Dansk Celleglas udarbejdet et skema, der giver hurtigt overblik over opdrift, og hvornår
det er nødvendigt at sikre ekstra overlejringstryk.

Indbygning af Durapor er direkte sammenlignelig med indbygning af rørgrus. Der er ingen forskel i brug af materiel og metode. Densiteten af Durapor er ca. 200 kg/m3 efter indbygning og denne lave vægt er med til at reducere belastningen på teknikentreprenørerne og bidrage positivt til arbejdsforholdene. Behovet for komprimering af Durapor er lavere end for komprimering af grusmaterialer, hvorfor der kan forventes færre overkørsler med pladevibrator med Durapor.

Vores bestræbelser på at levere den bedste ydelse og service involverer alle parter i fjernvarmebranchen, og rørproducenten IsoPlus har som den første producent taget imod Durapor som omkringfyldningsmateriale.

For at lette overgangen til Durapor og projekteringsarbejdet har IsoPlus udarbejdet nogle få tilføjelser for Durapor til deres standard lægningsregler. Ved disse tilføjelser kan Isoplus´standard lægningsregler anvendes.

Tillæg til standard lægningsregler finder du her

Lægningsregler for
Isoplus fjernvarmerør med Durapor

Med nedenstående forudsætninger, reduktionsfaktor for lægningsdybden(H), begrænsning af maks. Temperatur og begrænset anvendelse af skumpuder kan standard lægningsregler for Isoplus fjernvarmerør anvendes.

Forudsætninger:

 • Friktionskoefficient mellem Durapor og PEHD-kappe: 0,4 (samme som for sand)
  NB: det forudsættes at der ikke opstår tunneleffekt
 • Densitet for celleglas er 200 kg/m³
 • Kanalen er drænet så GVS (grundvandsspejl) ikke står højere end det nederste af Durapor.
 • Reduktionsfaktor for Durapor: 1.800 kg/m³ / 200 kg/m³ = 0,11
 • Jorddækket: Jord/sand + Durapor * reduktionsfaktor skal være større end 0,4 m
 • Hvor røret er dækket af Durapor, skal anvendes PEX krympemuffe eller svejsemuffe
 • Maks fremløb: (maks. lagtykkelse af Durapor på siderne og mellem rør som vist på nedenstående model)
  • Isoleringsserie 1 og 2: Maks. 80 ° Celsius
  • Isoleringsserie 3: maks. 100 ° Celsius
 • Skumpuder ved retningsændring: Durapor lag på 100 mm under og 170 mm ved sider. NB: ved større tykkelse af Durapor skal aktuel beregning
  foretages.
  • Serie 1: skumpude ikke tilladt (sand i
   ekspansionszoner)
  • Serie 2: 80 mm skumpude tilladt
  • Serie 3: 120 mm skumpude tilladt ved
   max. 80° Celsius. Over 80° Celsius er
   skumpude ikke tilladt.
  • Hvis den nødvendige tykkelse på
   skumpude ikke er tilladt, anvendes
   sandpude og Durapor undlades
 • Regneeksempel på beregning af jorddække:
  • H = 0,37 + 0,33 * 0,11 = 0,406 m

Placering af skumpuder:

Job Vi søger!

Industrivej 1 / DK-4200 Slagelse / Denmark
Tlf.: +45 35 10 00 07 / Mail: info@danskcelleglas.dk

Cookie- og persondatapolitik / Copyright Ⓒ 2024 danskcelleglas.dk